FORSIDEN
  MATERIALER   EKSEMPLER   PROJEKTER   LINKS   OM FIRMAET   HAVEARBEJDE
Stenløkke
  NYBØL

  LILLEMØLLE

  EGEN KIRKE

  STENLØKKE

  DYBBØL BANKE

Etablering af indkørsel, terrasser, gangsti, trappe/trin og blomsterkasser/støttemure.

I indkørsel og på terrasser/gangsti er andvendt 21*14*6 cm grå herregårdssten med kant af halve sort herregårdssten sat som rulleskifte. Der er indlagt mønster af sorte indiske chaussésten for at bryde fladen.

Til trapper/trin er anvendt sorte 14*14*21 cm herregårdsblokke og sorte radius blokke.

Til blomsterkasser/støtte mure er anvendt grå og sorte 14*14*21 cm herregårdsblokke.
Klik på et af nedenstående fotos for at se det i stor størrelse
Copyright © BB Brolægning ApS 2005-2013